Tallen 8

Tallen 8

Tallen 8, Hellgrensgatan 4

9 lägenheter, 4 affärslokaler.